Pre tento deň ale aj naplno žiť, v Kristovi kráčať

Pre tento deň hľadať pravdu, v pravde dýchať aj
Pre tento deň čo , všetko sa dá lebo všetko je možné
Pre tento deň som sa rozhodol, základ mesta show
Keď život mi nasadil reťaze putá,
a na všetko dal odpoveď, že sa to nedá.
No ja to odmietam tie jedovaté slová
vyberám si teba Pane, toto je doba.
Ale aj životný štýl a tvoja viera,
ktorá stanovila limit a nepopieram,
že každý musí robiť aby bolo dobre,
skrze Boha sú moje plány nové.
a tak ...
Mám nový sen, byť šťastný, človek si nevyberá
Prebudenie, v sláve, v radosti očakávam
Dobre to znie, možno nie ale aj to sa stáva
a ja chcem, chcem novú nádej.
Ži ži buď šťastný, Ži ži vot vlastný, Ži ži počestný , svoj život a pod snami.
Nie je to márne, veď každý to zvládne.
Refrén č.2:
Pre tento deň ale aj naplno žiť, v Kristovi kráčať
Pre tento deň hľadať pravdu, v pravde dýchať aj
Pre tento deň čo , všetko sa dá lebo všetko je možné
Pre tento deň som sa rozhodol, základ mesta show
Nová radosť úspechy nové ciele,
nové príležitosti a o tom je to celé.
A tak sa postavím chválim ťa ruky hore,
prišiel čas slovo lieči uzdraví choré.
Prekonávam odpor a likvidujem chyby,
pokoj príde, až keď budem v nebi.
A preto sláva tomu ktorí nebu velí,
lebo len vďaka nemu som trpezlivý.
a tak ...
Mám nový sen, byť šťastný, človek si nevyberá
Prebudenie, v sláve, v radosti očakávam
Dobre to znie, možno nie ale aj to sa stáva
a ja chcem, chcem novú nádej.
Ži ži buď šťastný, Ži ži vot vlastný, Ži ži počestný , svoj život a pod snami.


Zavrieť