Ustavične hľadieť


Iba tebe spievať chváli s plných úst vždy pri oltári,
iba tebe drahý Ježiš ty mi srdce krásne zmeníš.
Podľa tvojho vzoru, podľa lásky Kristovej,
Priblíž sa k moru plného lásky Kristovej.

Ref.: Ustavične hľadieť do Božej tváre,
stratiť sa v nekonečnom oceáne lásky.
Ustavične hľadieť do Bohu do tváre,
môj Pán, môj Pán.
Iba tebe...


Zavrieť