NASTALA TMA


Nastala tma na zemi,
do ticha počuť tlkot rán.
Do rúk a nôh mu klince vbíjajú.
Tvoj výkrik na kríži,
nám spásu priblížil.
No ty to pre nás z lásky robíš rád.

Nastala tma na zemi,
z oblohy padá Otcov dážď,
krv svätým telom steká zo žíl.
Ty si pre mňa zomrel raz,
ja ťa pribíjam zas a zas,
no ty to pre mňa z lásky robíš rád.

To je láska. To je láska, Pane môj.

Odovzdávam ti život svoj, odovzdávam ti ho, Pane môj.
„Svoj život dám za každého z vás, lebo nekonečne milujem vás.“

To je láska. To je láska, Pane môj.


Zavrieť