FireFly – Motýľ


1. Sedí mi motýľ na nose,
pýtam sa ho, čo tu asi chce?

/: Tichúčko ma šteklí a už si ďalej letí,
Už mu nebo spieva o láske. :/

R: Chcem byť ako ten motýľ a vzniesť sa tam,
Tam niekam hore ku hviezdam.
V slobode spievať a Tebe hrať,
Tvoju milosť v srdci mať.

Na, na, na, na....

2. Môj motýľ si letí nad kvetmi.
Nikto nevie o čom šepká im.

/: Možno o kráse sveta, o dotyku neba,
Možno o dielach, ktoré si Ty stvoril. :/

R: Chcem byť ako ten motýľ a vzniesť sa tam,
Tam niekam hore ku hviezdam.
V slobode spievať a Tebe hrať,
Tvoju milosť v srdci mať.

Na, na, na, na...

B: Vietor v listoch tancuje, slnko mi pehy maľuje
A vánok mi nežne šepká, že si môj...a ja Tvoja...

R:... 2x

Na, na, na, na...


Zavrieť