Tritisíc ľudí a šesťtisíc rúk,

komínov dym stroje a hluk,
len hlasy ľudí nie nie nie
bezmocne kričia no je prepúšťanie.

Ref: Nechcú stáť ale ísť chcú len žiť,
ako káže kríž večer kráčať z práce,
domov prísť veď nechcú veľa
chcú len spokojní byť.


Zavrieť