TÚŽIM SA VZDAŤ


1.
Túžim prísť a modlitbou Ti vyznať,
túžim prísť a piesňou sa Ti priznať.
Že chcem ísť a kráčať s Tebou,
aby som sa nebál byť samým sebou
/: Ja často padám, no viem, že si pri mne a tak vyznávam. :/

R:
Si jediným Pánom mojím,
len pred Tebou sa každý skloní.
Keď som s Tebou, tak som šťastný
a ten čas je naozaj krásny.

2.
S Tebou je všetko ľahké,
Bez Teba byť je veľmi ťažké.
S Tebou často z hriechu vstávam,
tak sa ho v túto chvíľu vzdávam.
/: Ja často padám, no viem, že si pri mne a tak vyznávam. :/


Zavrieť