Je to tak ťažké


Keď chceš vyhovieť všetkým,
máš túžbu stretnúť sa s niekým A D A D
a musíš porušiť zvyky,
máš chuť zrazu byť nikým,
h E h E
je to tak ťažké..
A D A D

Keď túžiš počúvať srdce,
máš chuť siahnuť na horúce
a pre čosi, čo sa iným máli,
sa ty kľudne aj popáliš,
je to tak ťažké...

Keď v živote nastane strata,
keď zakážu ti kamaráta
keď niekto chce nezištne slúžiť,
ty však nechceš mu ostať nič dlžný,
je to tak ťažké...

Keď pomýliť sa nechceš v láske,
vzťahov máš, jak na bežiacom páse
a myslia si, že nie si čistý,
no ty si chceš iba byť istý,
je to ťažké...

Keď nechceš sa vo vzťahu vracať,
keď musíš odmietnuť chlapca,
čo po tebe umiera túžbou,
keď musíš si vybrať z dvoch mužov,
je to tak ťažké...

Keď zhasli všetky svetlá,
priatelia sa ukryli niekam,
keď nastane osudné ráno
a ty musíš povedať áno,
je to tak ťažké...


Zavrieť