KRIČ!


Sloha1:
Tvôj ľud dnes dôvod k radosti má
Prichádza s oslavou pred Tvoju tvár
Lebo Boží Syn - On v hrobe nezostal
Je vzkriesený, ja viem, že žije v Nás

Ref:
Tak krič, On zmŕtvych vstalý je
Jasaj, On prítomný tu je
Jeho sláva plní chrám
Jeho moc srdcia premieňa
A vo všetkom je Pán vyvýšený

Sloha 2:
Tak pozývam ťa pridaj sa dnes k nám
Pridaj sa k radostným oslavám
Lebo Boží Syn - On v hrobe nezostal
Je vzkriesený, ja viem, že žije v Nás

Ref2:
Hoden je náš Boh naveky
V slávu a úctu je odetý


Zavrieť