TVOJE OKO STÁLE BDIE


Pane, Tvoje oko stále bdie
verím, že i na mne spočinie,
všetko pre to urobím,
len nech sa ti zapáčim,
Pane môj ... !

Pane, veď sme len Tvoje deti,
verím, že nám svetlo zasvieti,
všetko preto urobím,
nech to svetlo uvidím,

ó Pane, (: Pane môj, ó Pane, o Pane môj :)
ó Pane, ó Pane môj !
Pane môj ... !


Zavrieť