Krajina piesní


Poďme sa vrátiť do čarovnej chvíle,
kde začína láska a končí sa žiaľ.
Čaká nás túžba, beh na dlhé míle
a na konci sám veľký Kráľ.

Ver mi, ja viem, že si najväčšou túžbou,
keď prichádza búrka a všade je tma.
Chcem s Tebou kráčať za nebeskou ríšou
a vznášať sa v jej výšinách a vznášať sa v jej výšinách.

R.: Ja dnes sa ťa pýtam: Chceš so mnou k Pánovi kráčať?
Ľahšie sa dýcha, keď láska je v nás.
Úsmev na tvári sa prestane strácať,
Láska je kráľovstvom krás,
ja viem, že iba láska je kráľovstvom krás.

Tajomstvo lásky tu vo výške drieme,
jej žiarivá krása je nesmrteľná.
S Ježišom kráča do svadobnej siene,
čo vierou je vyzdobená.

Poď so mnou lietať nad krajinou piesní,
čo znejú do diaľky a zataja dych.
Potešia vnútro, keď budeme v tiesni
a vstúpia do snov záhadných a vstúpia do snov záhadných.

R.: Ja dnes sa ťa pýtam: Chceš so mnou k Pánovi kráčať?
Ľahšie sa dýcha, keď láska je v nás.
Úsmev na tvári sa prestane strácať,
Láska je kráľovstvom krás,
ja viem, že iba láska je kráľovstvom krás.
Ja dnes sa ťa pýtam: Chceš so mnou k Pánovi kráčať?
Ľahšie sa dýcha, keď láska je v nás.
Úsmev na tvári sa prestane strácať,
Láska je kráľovstvom krás,
ja viem, že iba láska je kráľovstvom krás.

Poďme sa vrátiť do čarovnej chvíle,
kde začína láska a končí sa žiaľ.


Zavrieť