Ukrižovaný


Uzrel som Krista bol celý od krvi,
byť kresťanom teda neznamená byť prvý,
neznamená mať, ale znamená dať,
v radosti aj v pýche sa Bohu darovať,
a so slzami v očiach spievať Bohu hymnus
túto slobodu nám vydobil Kristus.
Zachránil nás veď mi sme zhrešili
tie isté veci sme dookola riešili
a nežili sme život aký v skutočnosti je,
iba s prázdnym dnom, sme ostali na dne.
Zostali sme stáť pri tvojom kríži
že všetko sme prehrali a koniec sa blíži.
Kde je tvoja sláva, veď si syn človeka
prečo taká ťažká je tvoja náuka.
Tvoja záruka je krvavá pečať
že znovu prídeš a nebudeš meškať.

Ref: čo sa s tebou deje môj drahý Pán
si celý od krvi a plný rán,
prečo prosíš za tých čo ťa zradili
prečo trpíš ty keď mi zme zhrešili.

Odpoveď na hriech je tvoje ubité telo,
nehovoríš nič, iba vysíš nemo.
A takto konáš svoje dielo vykúpenia,
zachránenia spred zatratenia.
V živote znetvorenia jeho obnovenia,
brány nebeskej vlasti otvorenia
a pohanenia tvojej vlastnej obety,
ale ty si v láske bez odvety.
Ty si tichý baránok zabitý za nás
na svojom kríži sa k človeku skláňaš
a dávaš mu všetko a berieš iba hriech,
tvoja milosť je čistejšia, čistejšia ak sneh.
Si ukrižovaný a predsa požehnaný,
nie si prekliatím ale požehnaním,
si obnovením zmluvy človeka s Bohom
si smerom k človeku, jasným Božím krokom.

Ref: čo sa s tebou deje môj drahý Pán
si celý od krvi a plný rán,
prečo prosíš za tých čo ťa zradili
prečo trpíš ty keď mi zme zhrešili.


Zavrieť