SANTA MÁRIA

Jenny

Santa Mária celý svet Ti spieva
A obracia k Tebe svoju tvár svoju tvár
Zachráň nás ľudí nech mladých prebudí
Nový život ktorý dáva Pán dáva Pán

V očiach je ukrytá veľká nádej
Na rukách nesú svoj hriech svoj hriech
Kráčajú pomaly ku Tvojmu synovi
A srdcia volajú: „Odpusť nám, odpusť nám, odpusť nám!“
Dnešný svet prázdny je láskou ho naplňme
Rozvahou pokojom a radosťou radosťou

Santa Mária celý svet Ti spieva
A obracia k Tebe svoju tvár svoju tvár
Zachráň nás ľudí nech mladých prebudí
Nový život ktorý dáva Pán dáva Pán

Proti zlu treba sa hneď postaviť
Mária pomôž nám sa ubrániť
Mária pros za nás bojovať chceme zas
Bojovať v mene Krista Ježiša Ježiša
Povedal: „Som s vami, nebuďte strápení.
Nový život dnes pre vás začína, už začína.“

Santa Mária celý svet Ti spieva
A obracia k Tebe svoju tvár svoju tvár
Zachráň nás ľudí nech mladých prebudí
Nový život ktorý dáva Pán dáva Pán

Santa Mária celý svet Ti spieva
A obracia k Tebe svoju tvár svoju tvár
Zachráň nás ľudí nech mladých prebudí
Nový život ktorý dáva Pán dáva Pán


Zavrieť