H: M.Novák / T:St.Bílek


NOBIms: NEBESKÁ HNÍZDA
Izajáš 43, 18-19; Izajáš 44, 3-8; Izajáš 11,6; Jan 3, 16 -17

1. Až rozpustíš mé hříchy, Pane,
Bude to jako rozbřesk ranní,
Ztišíš mé srdce rozervané,
Z tváří mi vyčteš pousmání.

2. Až rozpustíš mé hříchy, Pane,
S lehkostí jak to jen Ty umíš
Vezmeš mé srdce ustarané
A povedeš je, kde splav šumí.
Kde pro mne s láskou sázels stromy,
Kde krásně voní smích.
A vděčnost za lásku, jež chrání,
Mi poznáš na očích.

3. Až rozpustíš mé hříchy, Pane,
pocítím kousek ze Tvé krásy.
Mé srdce stokrát obelhané
Tvá milost jednou provždy spasí.
Kde pro mne s láskou sázels stromy,
Kde krásně voní smích.
A vděčnost za lásku, jež chrání,
Mi poznáš na očích.

4. Až únava mi cesty zkříží,
Spočinu na kostelní římse.
Jak pták se schoulím k Tvému kříži
A pak s důvěrou navrátím se,
Kde vlk s beránkem milují se,
do nebeských hnízd.


Zavrieť