Drž ma, Otče


1.Lietam po oblohe s Tebou, pýtam sa, čo je to zo zemou
na jednom svete bieda, hlad, na druhom niekto nemá šiat,
veď predsa nie sme až tak zlí, no niekedy sme lakomí.

R:
Drž ma otče, vo svojom náručí
už nedokážem pozrieť sa Ti do očí.
Prečo ľudia nie sú vďační za svoj dar
stále je nám málo, nestačí, čo si dal

2. Putujem ďalej krajinou, otáčam sa idem za inou
opäť ľudia nemajú kde spať, ostanem tu chvíľu ešte stáť.
Na opačnom konci človek žije, iný chce ísť ďalej.
Poďme všetci smelo vpred a nekráčajme znova späť.


Zavrieť