KTOŽE TO SPÍ ...


Hudba: ľudová pieseň
Text: neznámy autor / Š. Blaško

1. Ktože to spí, tam v maštaľke
v rukách Márie Panny?
I pastieri ho vítajú,
Anjeli spievajú žalmy.

R. On, On je ten Kristus Kráľ,
mocný Boh a veľký Pán.
Choď, spievaj mu pieseň chvál,
On je náš Spasiteľ slávny!

2. Sladko si sní, malý Ježiško
v jasličkách plných slamy.
Priniesol pre nás nádej tú
- proti zlu, že nie sme sami


Zavrieť