Odkazujem vám (Scot Ne. 22.10.06)


A D
1. Každý mi vraví chlapče nebuď blázon, či chceš sa mladý ženiť.
A D
Vidíš ako beží dnešný svet tak čo taká svadba zmení.
h D
Či potrebuješ papier k tomu, aby si bol šťastný.
h D A D
Bývať s ňou to predsa nie je problém tak už prosím ťa neblázni.

2. Ty si myslíš, že tak mladý môžeš poznať, čo je v svete krásne.
Dievčat, predsa vôkol je tak veľa, si chlap je ti to jasné.
Prečo hlúpo iba kvôli jednej chceš stratiť všetky.
Užívaj si chlapče kým si mladý kým nemáš ešte dietky.

3. Jaj my to máme, teda už sme prišli na to chlape v čom to väzí.
Mohol si si dávať väčší pozor, teraz si už medzi
rozhodnutím býva ich však zopár nech pomôže veda.
Pre slobodu tých niekoľko tisíc teda obetovať treba,
obetovať treba, teda obetovať treba.
h E
R: Ja vám odkazujem ľudia všetci z východu aj západu.
A fis
Som mladý ale spoznal som, že život nie je len pre srandu.
Nie papier, ale Božia milosť pri svadbe sa dáva mi.
A s požehnaním vykročiť chcem do bežných všedných dní
h E
a tešiť sa s každého z nich.

Verte ani tisíc hviezd na nebi nedokáže naplniť
tak ako jedna hviezda v dlani pre ktorú chcem zomrieť žiť.
A povinnosť už dnes tak nutná ku svadbe, sa nekoná.
To Boh už dávno Mojžišovi zapísal do zákona
a nevynechal šiesty z nich,
h E D A
(nevynechal šiesty z nich (3x), ani jeden z nich)


Zavrieť