Jak jednoduché


Jak jednoduché se s proudem nést,
bez problémů proplouváš si svět.
Jak jednoduché si svou síť plést
a při vzpouře zas se stáhnout zpět.

Jak jednoduché znát pouhý chtíč,
a vdechnout kyslík na půl plic.

Nad stříbro vzácnější, skýtá možnost se rozhodnout,
nabízí vzlétnout a vzduchem vlát.
Nad stříbro vzácnější, skýtá možnost se rozhodnout,
nabízí vzlétnout a vzduchem vlát.

Jak jednoduché zakázat smích,
jednodušší nastoupí – li zlost.
Jak jednoduché popírat hřích
a svůj život zabít pro hloupost.

Nad stříbro vzácnější, skýtá možnost se rozhodnout,
nabízí vzlétnout a vzduchem vlát.
Nad stříbro vzácnější, skýtá možnost se rozhodnout,
nabízí vzlétnout a vzduchem vlát.

Svým rozhodnutím získáš
možnost se vyvléknout
z provazů, co spoutaly tvé já.
Svým rozhodnutím získáš
možnost se vyvléknout
z provazů, co spoutaly tvé já.

Nad stříbro vzácnější, skýtá možnost se rozhodnout,
nabízí vzlétnout a vzduchem vlát.
Nad stříbro vzácnější, skýtá možnost se rozhodnout,
nabízí vzlétnout a vzduchem vlát.

Jak jednoduché...


Zavrieť