Moje oči Pane


Moje oči Pane, chcú uzrieť Tvoju slávu,
moje ústa Pane, chcú spievať pieseň chvál.
Moje srdce Pane, Ťa hľadá neustále,
pritiahni ho, Pán Boh sám.


Zavrieť