Pútnik


SL1: Sám prašnou cestou kráčal,
Púť, ktorú už dávno začal -
Sám, len diaľka ciest,
Obzor za obzorom sa míňa.

Slnko sa s búrkou strieda,
Únava, hlad a bieda,
Sto minutých miest,
Nad hlavou čistý pohľad hviezd,
Keď spával v prachu ciest.

REF: Čo núti ísť, pútnika ďalej, kam až túži prísť?
Kde končí jeho cesta únavná, kde domov má ,
kde cesty ciel, za ktorým kráča deň, čo deň,
za ktorým dlhé roky šiel?

SL2: Výsmech a povesť blázna
Pútnika doprevádza
Nie, nechápe svet
Dôvod, ktorý mu silu dáva.

Svet iba hlavou krúti,
Čo vidí na tej púti.
Má za blázna svet,
Pútnika ktorý kráča v pred.
Pomaly v pred a v pred.

REF:

SL3: Svet brojí proti púti,
Pútnika zastať núti -
Stáť! A v šere ciel,
Obrať o cieľ sa ho pokúša.

Pútnik sa hrdo zdráha,
Prijať stanovy vraha -
Nie! A stovky hviezd,
Päťcípich skrvavených hviezd,
Na pleciach musí niesť.

REF:

SL4: Svitlo slobodné ráno
Dnes si sám sebe pánom-
Sám, v bludisku ciest
A mapy rôzne svet ti núka.

Dnes kráčaš na slobode,
Púť však už nieje v móde -
Nie! A vôkol ciest
z plagátov vábny pohľad hviezd,
pútnika skúša zviesť.


Zavrieť