Ty si Ten


1.
Prišli sme dnes spolu, blízko chceme stáť,
plniť Tvoju vôľu, lásku rozdávať.
Zničiť všetko, čo nám nedovolí ísť,
všetko, čo nám bráni pred Tvoj oltár prísť.

R:
Ty si Ten, čo dáva lásku nám,
Ty si koho vzývam, keď som sám,
Ty si večná nádej, čo svieti tmám,
v Tebe večné šťastie každý má.


Zavrieť