IMAGE

překlad: Pavel Malík
originál: Elisa Krijqsman, Marcel Zimmer, Bill Drake

Svou cestu ukázal´s a já šel
Pane, tady jsem, patřím Tobě
Nebýt Tebe cíl bych nenašel
Vedeš kroky mé, já jdu k Tobě

Prosím, naprav to co pokazím
Ty jsi silný, mocný – já to vím

Ref: Pane toužím žít podle slova Tvého,
Duchu Svatý přijď, vstup do nitra mého
Všechno to čím jsem, všechno to co mám,
celý život Pane můj Ti dám, z lásky Ti dám


Zavrieť