Text: Štefan Blaško, Hudba: Š.Blaško/ Ondrej Ondriš


ČAROVNÁ NOC...

1. Čarovná noc, čo priniesla nám svetlo.
Každý z nás vie, čo v tú noc ľudí stretlo.
Prišlo k nám dieťa, zrodené z čistej Panny
a meno malo Ježiš a s nami vážne plány.

2. Mária, Matka sa do maštale skryla,
v chlade a tme tam porodila syna.
Zvieratá dve ho teplým hrejú dychom,
keď ľudia dvere mu zatvorili pýchou.

R: Je to ten čas, keď Vianoce sa slávia,
keď z ľudí mizne pýcha – tá vlastnosť pávia.
Keď z tvári ľudí sa stratí chladná maska.
Je v tvári úsmev a v srdci čistá láska.

3. Nech je náš domov vždy pripravený prijať
to dieťa malé. Nech nemusí sa pýtať,
či naše srdcia sú ako maštaľ chladné,
či láska zmizla, či je len niekde na dne.

4. Vstaňme a buďme nositeľmi pravdy.
Zahoďme pýchu, zbytočných vecí haldy.
Nechajme dieťa, nech vstúpi nám do duší,
nech vrúcnou láskou nám zlobu v duši zruší.


Zavrieť