MEGAMIX


DEVLA
Bože, Ty si ma uzdravil, vzal si ma zo sveta, vzal si mi žiaľ a dal si mi život.
Milujem Ťa, Bože, naozaj. Milujem Ťa. Si svätý, ó, Bože.
(: Devla, tu sasťardžal man, iľal man andalo svetos, iľal o paripen, diňal o dživipen. :)
Me kamav tut, Devla, čačes, me kamav tut Devla čačes, me kamav tut sentno sal, Devla .
DŽAV
Ďžav, paltute džav sako džives. Sal amaro Del, amaro raj.
(: Savore giľavas, šukares bašaval, sako džives Devla, lavtiro barolas. :)
ALELUJA
(: Aleluja, aleluja, aleluja, všemocný vládne Pán. :)
On ukázal svoju silu, triumfálne zvíťazil, On je víťaz nad smrťou a temnotou.
Naše putá hriechu zlámal, slobodu nám navrátil, Jeho milosť zachránila nás.
NEBUDEM SA TÚLAŤ SVETOM
(: Nebudem sa túlať svetom, chcem mať správny smer, zrak svoj túžim dvíhať k Tebe, Pane, každý deň. :)
(: Teba budem vždy milovať iba láskou vernou, naplň moje srdce radosťou. :)
ELIÁŠ
Toto sú dni Eliáša, keď preniká svet Pánov hlas. A toto sú dni, keď tvoj sluha Mojžiš obnovil zákon tvoj zas. A hoci sú dni veľkej skúšky, keď hlad temno vzpiera sa v nás, sme stále tým hlasom na púšti kričiac: Tak priprav sa, prichádza Pán!
Hľa vchádza Pán, na oblakoch k nám ako slnka jas poľnica už znie. Zdvihni hlas, je tu slávny čas, zo Siona spása príde k nám.


Zavrieť