S VIEROU


Cesta - necesta, púšť či strom,
tam, kde kráča, kde vstúpi On,
kde sa pohne, kde zastaví,
neznámych volá po mene,
scelí, čo bolo zlomené,
čo sa rúca, to postaví.
S vierou, s vierou kto sa dotkne,
ten sa uzdraví.
S vierou, s vierou,
nech sa vo mne choré napraví.
Čakám, tadiaľto mal by ísť.
Život či smrť - jedno musí prísť!
Nech mi niekto oči zatlačí ...
Zástup kričí, stisk a zhon,
v bielom blíži sa ku mne On,
iba kúsok plášťa postačí.
Cítim - lieči ma Božia moc,
čas už nemeria deň a noc,
som láskou premožená.
Ježiš zastane, obzrie sa.
Nech to svet vie, nech dozvie sa
- áno, som to ja, uzdravená!


Zavrieť