JSI

Jsi jako slunce letní,
jako světlo jasných dní, záříš.
Jsi jako hvězda krásná,
co jí nepohltí žádná tma.

Buď mým světlem za nocí i dní,
světlem co mě rozzáří v temnotách.

Jsi jako vítr v mracích
co nikdy dech neztrácí, bouříš.
Jsi jako křídla z peří,
kterými nebe měříš, letíš.

Buď mými křídly za nocí i dní,
křídly co mě unáší jen dál.

S Tebou jsem, co nemůžu být sám,
v Tobě mám, to co sám nemám.

Jen Tobě toužím chválu dát.
Pro to kdo jsem a kdo mám být
jsi za branou města prolil slzy a krev.
Když jsem tě neznal měls mě rád.
Dneska Ti patřím, Ježíši, jsi můj Pán.

Jsi oheň stravující,
když s velkou mocí přicházíš, hoříš.
Žárlivě milující,
když moje srdce očistíš, jsem blíž.
Buď ve mně ohněm za nocí i dní,
ohněm, co mě zapálí napořád.

S Tebou jsem, co nemůžu být sám,
v Tobě mám, to co sám nemám.

Jen Tobě toužím chválu dát.
Pro to kdo jsem a kdo mám být
jsi za branou města prolil slzy a krev.
Když jsem tě neznal měls mě rád.
Dneska Ti patřím, Ježíši, jsi můj Pán.


Zavrieť