Pred Tvoju svätú tvár


Pred tvoju svätú tvár
môžem pristúpiť bez obáv.
Šťastie, ktoré hľadám
v tebe nájdem, môj Pán.

Sväté meno máš,
ktoré zohýna kolená.
Sláve, ktorú núkaš
na zemi nič sa nevyrovná.

Láskou predchádzaš,
dávaš pozvanie
žiť pre tvoje túžby správnych ciest.

Nechaj môj život znieť na strunách tvojich slov,
mojím cieľom nech je prisľúbený domov.
Duchom prenikni ma, nádej do srdca vlož,
tam kde vyhasol knôt, nový oheň rozlož.
Moje kroky upriam na cesty pokoja,
by som v deň, keď prídeš, mohol zrieť tvoju tvár.

Duchom prenikni ma,
Duchom prenikni ma,
daj mi uvidieť tvoju tvár,
daj mi uvidieť tvoju tvár.


Moje kroky upriam,
moje kroky upriam
na cesty pokoja.
Daj mi uvidieť tvoju tvár.


Zavrieť