BOH JE LÁSKA


1./Boh je láska a tá je trpezlivá, nezávidí nepovyšuje sa.
Boh je láska a tá je dobrotivá, nie je sebecká ani nehanebná.

Ref.: Láska nikdy nezanikne, poznanie pominie, proroctvá prestanú.

2./Boh je láska a tá nerozčuľuje sa, neteší sa z neprávosti,
raduje sa z pravdy.
Boh je láska a tá všetko znáša všetko verí, všetko dúfa
a všetko pretrpí. Ref. ...

Aj keby som hovoril jazykmi anjelskými a lásky by som nemal,
bol by som cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
A keby som poznal všetky tajomstvá a všetko vedu a lásky by som nemal, ničím by som nebol. Ref. ...


Zavrieť