TO PODSTATNÉ


Celý život stojí a padá len na jednej jedinej podstate.....Láska

Každé ráno vstávam/ nechuť často mávam/ zázraky nečakám/ ma ten stereotyp máta/
no vráta/ zatváram si ja sám/ v bludnom kruhu tápam/ len sem-tam sa potácam/
prázdno v duši badám/ no pravdu nehľadám/ s tým že ráno nie je isté málokedy rátam/
vieru v dobro strácam/ v povinnostiach plávam/ ďalší deň je za mnou/ nespokojný zaspávam/
Je ťažké byť človekom/ nechce sa mi milovať/ schody kalvárie drať/ napredovať/
som zmätený/ ľuďmi často zvedený/ nenachádzam voľnú chvíľu pre seba/
no potrebujem to jak soľ/
systém so mnou vybabral/ stal som sa robotom/ čo musí dobre fungovať/ veľa produkovať/
neustále profitovať/ konzumovať/ a na smrť sa uzabávať.......

Ref.: Nikto z ľudskej zostavy/ nieje zlý zo svojej podstaty/
len nevieme chytiť správne opraty/
a zodpovedne hrať si roly ako herci postavy/
Dni nám unikajú/ duša chradne/ nešťastní sme a je to vážne/
to podstatné uniká nám stále/
že bez lásky je to ľudstvu aj tak všetko márne...

Mnoho dní mám fádnych/ prázdnych/ matných/
plávam nimi bez zmyslu/ a vôbec nič nemám z nich/
obeta je pre mňa nonsens/ radosť neviem ľuďom rozniesť/
neviem kde je sever/ lebo láska vo mne umrela/
bažím neustále / po zábave/ dave/ no zisťujem že to ma / plne nenapĺňa práve/
umáram sa starosťami o zajtrajší deň/ som jak dutý peň / nepokoj mám v srdci preň/
práve ten/ je zdrojom mojich ustavičných starostí/ nepodstatných malicherností/
neviem vychutnať si prítomný dych/ okamih/
prestávam byť človekom/ už neteší ma takmer nič.....
......vo svete chýba láska..a potom to tak vyzerá jak vyzerá

Ref.: 1x

Toto nejsú veci/ vystrihnuté z nočnej mory/
toto sú pocity/ ktoré prežívame v každodennom mori/ udalostí/ ktoré lemujú náš život/
thriller/ akčný film/ plný zvratov nečakaných príhod/
nikdy nezáleží natom/ akú rolu hráš/ či si jednoduchý človek/ a či známy papaláš/
nezakladaj si na tom že koľko toho tu na zemi spravíš / ale koľko lásky do toho čo robíš vložíš/
ona dáva zmysel činom/ svojim neustálym vplyvom/ mení svet/ posúva nás vpred/ nikdy späť/
tak vedz/ že bez lásky je všetka snaha/ nám na zemi márna/
nepochopili sme život/ duša človeka ostáva prázdna/ jak bez kvetov váza/
každý kto to pochopil tak ten teraz má sa/ lebo/
s láskou idú veci ináč/ v každom dni je radosť význam/
pre lásku chcem žiť až kým nedodýcham....

Ref.: 2x

Prečo je to vlastne tak(stále v nás) / že človek chce všetko zvládnuť sám/
nie sme na to stavaní/ nemáme základy/ budujeme na piesku / a to je škoda námahy....


Zavrieť