GOLGOTA


Prečo si Golgota, prečo si taká smutná,
prečo si odetá do čierneho súkna.
Syn Boží dokonal, čo Boh dávno sľúbil,
dívaš sa Golgota, ako nás ľúbil.

Ref.:
/: Boh tak miloval svet, že nám dal svojho syna,
aby ten kto uverí, mal život vo večnosti.
Pozri sa hore na kríž, belie tvoja vina,
on je tam za teba naveky prikovaný.:/


Zavrieť