ZÁHRADA


Hlboká noc a mesiac svieti
v záhrade rozhodnutia, v zápase o nás.
Jemný šepot, slzy a kropaje potu,
na tele krvavé, srdce bolesťou zovreté je.

Vypil svoj kalich celý do dna
z vôle Otcovej, z lásky k nám.
Vypil svoj kalich celý do dna
z vôle Otcovej, z lásky k nám.

Temné nebo, modlitba stúpa,
v oblaku stúpa, všetci v únave pospali.
Zradený bozkom v zápase o nás
v záhrade rozhodnutia, v tej záhrade rozhodnutia.

Vypil svoj kalich celý do dna
z vôle Otcovej, z lásky k nám.
Vypil svoj kalich celý do dna
z vôle Otcovej, z lásky k nám.


Zavrieť