KOFOLA


1: Zem je pustá , prázdna , studená
a ty túžiš , aby bola opäť tá nádherná.
Teraz už vidíš skutočný obraz ,
nie ten falošný zrkadlový odraz.


2:Si stláčaný , ako prisušená špongia,
si vysatý , ako dopitá Kofola
-nemôžeš vzlietnuť , musíš sa zdráhať
a to je dôvod , prečo nedokážeš dýchať!


3:Máš srdce plné nesplatených strát
a tvoje rany boli otvorené (už) toľkokrát!
Ale ty zabúdaš , je tu Ten
ktorý ťa z toho dostať vie.


R1:Tak sa neboj vytvoriť si ideál,
veď všetko je už márnosť , odpad sám!


R2:Pretže si mladý
Pretože máš grády
Pretože máš kľúče
od svojej duše
Pretože máš slová
na chválu Boha
-ale ty sa bojíš,
že sa zlomíš


ŽI,MILUJ A TVOR!


Zavrieť