N a k o l e n á c h . . .

(by FANUEL)

1) V pästiach ma zviera,
predtucha mojich pádov,
v duši sa vzpieram,
nestačím, padám nadol.

2) Prúd starých hriechov,
drží ma v svojej moci.
Vedieš ma cestou,
po ktorej kráčam bosí.

3) Po dychu hltám,
spútaný z každej strany.
Trháš mi putá,
Obmývaš moje rany.

R) Na kolenách
pod drevom kríža,
tvoja krv steká,
z prachu ma dvíhaš.

B) Držíš ma nad morom,
držíš ma nad hladinou,
nad morom mojich hriechov.
(keď ďalej nemôžem ísť)


Zavrieť