ON ŤA VOLÁ


C#m7 Hsus2 Aadd9 E

Túžim dnes tu stáť,

E6sus4add9/E Asus2/E Hsus2

A novú pieseň hrať.

C#m7 Hsus2 Aadd9 E

Skús ma počúvať,

E6sus4add9/E Asus2/E Hsus2

Čo tým chcem povedať?

C#m7 Hsus2 Aadd9 E

V smútku som žila tiež,

E6sus4add9/E Asus2/E Hsus2

No teraz už cieľ mám,C#m7 Hsus2 Aadd9 E

Snáď mi rozumieš,

E6sus4add9/E Asus2/E Hsus2

Že nový život mám.
C#m7 Hsus2 Aadd9 E

Kráčal si po cestách

E6sus4add9/E Asus2/E Hsus2

A nikde nebol cieľ,

C#m7 Hsus2 Aadd9 E

Stále si stretával,

E6sus4add9/E Asus2/E Hsus2

Len žiaľ a beznádej.

C#m7 Hsus2 Aadd9 E

Ježiš Pán a Kráľ,

E6sus4add9/E Asus2/E Hsus2

Ti nový zmysel dal,

C#m7 Hsus2 Aadd9 E

Tak poď sem, neváhaj,

E6sus4add9/E Asus2/E Hsus2

To On Ťa dnes volá.
Break

C#m7 E6sus4add9/E Asus2 Hsus2 2x


3.

Ref/

E(no7) Hsus2 Asus2 Emaj7 Asus2

V ňom všetka radosť je, On spásu má.

E(no7) Hsus2 Asus2 Emaj7 Asus2

On Tvojou nádejou je, keď zavoláš!

E(no7) Hsus2 Asus2 Emaj7 Asus2

Ku nemu môžeš vždy prísť, On odpoveď má,

E(no7) Hsus2

Za Ním sa oplatí ísť,

Emaj7 Asus2

To On Ťa volá. X5

.Túžim povedať,

Že dobrú správu mám.

Že náš Boh v nebesiach,

Nám svojho Syna dal.

To On sám za Teba

Na kríži zomieral.

A ten, kto uverí

V ňom nový život má.

Coda:

/: Za Ním sa oplatí ísť, to On Ťa volá:/


Zavrieť