Meno nad mená


Nech Boží ľud sa zjednotí!
Všade tam, kde vládne zlý.

Nech prichádza Božia moc!
Duch Svätý na pomoc.

Nech dvíhajú brány!
Prichádza Kráľ slávy.

Nech otcovia a mamy
vstupujú do chvály.

Ježiš, Ježiš, Ty si môj Pán,
príď dnes k nám!

Dvíhame svoje ruky,
veď víťaz je Ježiš naveky.

Krič! Krič! Ježiš je víťaz!
Krič! Krič! Ježiš je víťaz!
Volaj s nami, Meno nad mená!


Zavrieť