ZÁZRAČNÁ NOC


1.Noc krásnu, noc tichú náš Pán dnes dáva nám, za hviezdou skús kráčať, nájdeš tam zázrak sám
v maštali betlemskej v náruči matky panenskej tíško spinká Spasiteľ náš.

Ref: On prišiel na tento svet, aby nám lásku svoju dal a práve preto človekom sa stal,

Dieťa krásne bezbranné, anjelmi oslavované, pokľakni pred ním, On je Boží Syn.

2.Neha ma zaplaví Ježiško môj, keď vidím v jasličkách na tvári úsmev Tvoj,
si na svet zoslaný, svojím Otcom nám daný, z lásky ku nám obetovaný.


Zavrieť