POD OCHRANU TVOU


Ref: Pod ochranu Tvou se utíkáme, Otče náš,
tak neodvracej svou tvář a přijmi nás.

A neodmítej prosby, za které se modlíme
a hříchy naše odpusť nám, jako i my odpouštíme.

1. Vstup do mého srdce, dej mi sílu svou,
na Tebe se obracím vždy s důvěrou.

Jsi náš Pán na nebesích, útočiště mé,
všechno tvorstvo světa zpívá k chvále Tvé.

Ref: Pod ochranu…

2. A když přijde nesnáz, přijde chvíle zlá,
stále volám: Pane, staň se vůle Tvá.

Neboť Ty jsi Otec můj, jsi mou oporou,
stále při mně stůj, slyš modlitbu mou


Zavrieť