NÁDEJ


Prišiel na Zem kvôli nám,
vykúpiť z hriechu, zo smrti náručia.

V bolestiach úkrutných,
svoju dušu vypúšťal.

Telo doránané, ruky prebodnuté.
Pohľad k Nebu, ktorý má
dáva nádej všetkým nám.


Zavrieť