JE TAKÝ NÁDHERNÝ


Každé ráno vždy keď sa prebudím
Otvorím oči a čo uvidím vychádza slnko
A tak ako slnko vychádza tak aj náš Pán
Každý deň ku nám prichádza
každý deň každú noc prichádza nám na pomoc
Ako slnko svieti nám na hlavy ako mesiac
Je taký nádherný

R:/Je taký nádherný:/

Každý večer, vždy keď sa na spánok ukladám
spojím si ruky a s Bohom sa zhováram
o tom, čo a ako bolo a bude
o tom, aký je vlastne môj údel
Ako slnko svieti nám na hlavy.

R:/Je taký nádherný:/


Zavrieť