TULÁCKE BLUES


Do klobúka dierou na slnko sa pozerá,
rukávy po lakeť zodrané má.
Na svete nikde miesto nemá,
tulák či blázonje pre každého z nás.

S Ježišom v srdci , s úsmevom na perách,
od dávna zvaný kresťan.

Po cestách kľukatých k domovu kráča.
Núti ho ísť nie sila vlastná,
strasti a bolesti, lásky a bolesti má tulák.
Však na konci ho čaká pripravený domov.

S Ježišom v srdci, s úsmevom na perách,
od dávna zvaný kresťan.

Klobúk má nový, v kabáte novom,
k večeri sadol pripravenej.
Tulák už nie je , už nie je bláznom,
tu v dome svojom prebýva s Bohom óóóó


Zavrieť