DÚŠOK


R: Dúšok pre ducha, dúšok do duší
Dúšok, čo slzy nám, slzy osuší.
Dúšok múdrosti, duch náš svätý
V písme nám cestu rád, rád vysvetlil

1. Má život samé zázraky, má pre nás pôvab storaký
Láskou nám srdce plápolá, víťaz nad hŕstkou popola
Príď duchu, veď nás k otcovi, žiara nech aj nás osloví
Nádherný oheň plá z neba, piesne Ťa velebia.

2. Kríž je údel, kríž je mier, láske, čo dáva, len tej ver.
Žiada o milosť pre hriešnych, o svetlo, keď stratia dych
Hviezdou buď, keď sa zvečerí vo večeradlách dôvery
Nám pri modlidbách stráž ten dar, by sme vždy ctili božiu tvár.


Zavrieť