PREČO PADÁM?


Ako keď dym k nebu stúpa,
ako keď sa zem otočí.
To je isté, že myšlienkami
môže človek ľahko zablúdiť.

Ťažké je udržať sa hore
a pritom sa tváriť prirodzene.
Keď si sa tam už raz dostal,
je skoro isté, že spadneš dole.

Prečo sa to stále deje?
Prečo ľudia spadnú dole?
Prečo človek je zraniteľný
a prečo ho tam nik nezadrží?

Zahrnutý myšlienkami,
oblbnutý médiami,
už ani nevieš, čo je správne,
len sa stále šplháš hore!

R: Prečo padám znova tam, prečo padám do bahna,
prečo padám do tej tmy, prečo sa neudržím?!


Zavrieť