MÁLO SLOV


R.: Môžeš z tak málo slov iba z tých krásnych slov
postaviť nádherný chrám lásky v nás.
Uzdravíš z rán chorých, pozdvihneš biednych sám,
opustených s láskou objímeš slovami:
„Mám Ťa rád!“ ... „Mám Ťa rád!“

1. Vtedy, keď prídeš pred nebeský trón,
mnohí ťa objímu a slová zaznejú: „Mám ťa rád!“
To za tých pár slov pár tých nežných slov,
ktoré im vtekali do duší na zemi z tvojich úst: „Mám Ťa rád!“
... z tvojich úst slová: „Mám Ťa rád!“

R.:

2. Potom ti pieseň zaspievajú pieseň z tých málo slov,
z tých známych slov: „Mám Ťa rád!“
V ušiach ti zaznie čo ti Ježiš povie: „Poď požehnaný, milovaný
do kráľovstva lásky s ostatnými, ktorých si mal rád ... mal tak rád.“

R.: Môžme z tak málo slov iba z tých krásnych slov
postaviť nádherný chrám lásky v nás.
Uzdraviť z rán chorých, pozdvihnúť biednych k nám,
opustených s láskou objímať slovami: „Mám Ťa rád! ...Mám Ťa rád!“


Zavrieť