NEZABIJEŠ


Hľadám v rozsypanom smetí kúsok pravdy a kúsok lásky,
v prachu našiel som malú knihu, na obale kríž.

Cti otca svojho a mamu svoju, nezabiješ a nezosmilníš,
nepokradneš a neublížiš, kto ti káže a ty mu veríš.
Stále láske ver, prekroč svoj tieň, tak jedinečná, jak lesná víla.

Ako narodil sa chlapec a meno Ježiš nosí dodnes,
stránka za stránkou v malej knihe napĺňa mi srdce.

Cti otca svojho a mamu svoju, nezabiješ a nezosmilníš,
nepokradneš a neublížiš, kto ti káže a ty mu veríš.
Stále láske ver, prekroč svoj tieň, tak jedinečná, jak lesná víla.


Zavrieť