LÁSKA A KRÍŽ


1. Tam, kde si Ty ó môj Pane, necítim sa nikdy sám,
viem že na mňa stále čakáš, rád sa s Tebou zhováram,
o tom, čo moje srdce trápi, o tom čo prežívam,
tisíc otázok Ti dávam, odpoveďou jasnou na ne si Ty sám.

Ref: Kde je láska, tam je kríž, v trápení si ku nej blíž, o to väčšiu cenu má, bolesťou vykúpená,
Ty si sám sa láskou stal, na kríž si ju pripútal, za svoj život nám si večný život dal.

2. Tam, kde vstúpiš vládne pokoj, všetko láskou naplníš
a ja tužím dotknúť sa Ťa, pokľaknem si pod Tvoj kríž,
keď slzy vrúcnej kajúcnosti k nohám padajú,
Ty zotieraš ich láskou všetkým, ktorí odpustenie hľadajú.


Zavrieť