NARODIL SA KRISTUS PÁN


Narodil sa Kristus Pán tejto noci v Betleheme,
narodil sa kráľov kráľ, v maštali na slame drieme.

Narodil sa Kristus Pán, Boh sa túli k ľudskej duši,
posiela správu k nám, stále vás hľadám po vás túžim.

Ref.: Sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom dobrej vôle.
Sláva Bohu na výsostiach.

Narodil sa Kristus Pán, úctu mu vzdali aj traja králi,
Ty si náš Boh a pán, veľký dar z neba daný.


Zavrieť