VERÍM LEN TEBE


/:Ty si mojou skrýšou,
ja skrývam sa v Tvojich rukách,
brániš ma, Pane,
keď príde strach ma objímeš.
Verím len Tebe,
ja verím Tebe,
dnes poviem Tebe:
Ty si silou mojou, stráž moja:/


Zavrieť