VOLANIE


Volá, volá, volá,
volá nás Tvoj hlas
a tvoja prítomnosť, tej nikdy nie je dosť,
ona stále volá na nás.

Volá, volá, volá,
volá nás ten čas,
Ty si tá Príčina, s ktorou sa začína
život znovu a zas.

Volá na nás Tvoj hlas
a Tvoja láskavosť rozdáva nám radosť,
si naša minulosť aj svetlá budúcnosť,
Tvoja je stála prítomnosť.

Volá na nás Tvoj hlas,
v duši sa ozýva, do ticha pozýva,
kým bdiem, hlasnejšie ticho nenájdem

Ja viem, Otce náš nebeský,
viem, cítim, že niekde si,
skrývaš svoju tvár,
no ja viem, že nie som sám.
Viem, Ty si tá príčina,
chcem, s Tebou chcem začínať,
vnímať svoju tvár, aby som nikdy nebol sám.

Volá, volá, volá,
volá nás ten deň
túžba podvedomá, hlas nášho svedomia,
vždy stojí pri mne ako tieň.

Volá, volá, volá,
volá nás niesť svoj kríž,
prekonaj prítaž sveta, keď duša ti lieta,
nový obzor uvidíš.


Zavrieť