SVäTÝ


Ja môžem, spievať o Tvojej láske,
Ja môžem, stále pred Tebou stáť,
Ja môžem, k nebu rukami mávať,
Ja môžem, pre Tvoj kríž, len pre Tvoj kríž.

Ref:
/:Lebo Ty si jediný, Ty si môj Boh nádherný,
haleluja, chválim Ťa Svätý, Svätý...:/

haleluja, spievam o Tvojej láske,
haleluja, pred Tebou stojím,
haleluja, rukami mávam,
haleluja, pre Tvoj kríž, len pre Tvoj kríž.


Zavrieť