TICHO


Znova padám pod Tvoj kríž, nemám už síl ďalej ísť.
I keď silu v sebe mám, no predsa slabosť prežívam.
Ťažké je ísť za Tebou a niesť svoj kríž.

A tak kľačím pod ťarchou, volám že: „Pomôcť chcem“,
Do diaľky nazrieť aspoň chvíľu, cítim, že blúdim do prázdnoty.
Prosím, Pane, daj mi silu odísť zo samoty.

R:
Otče som slabý, Ty to vieš, prosím Ťa odpusť, ak mi smieš.
Ja viem, že hreším. Tu slabosť mám. Do Tvojich rúk sa odovzdám.
Nech opäť svitne nový deň, nech Ti spevom ďakujem.
Nech stále radosť žiari v nás, veď je to krásne, smiať sa zas.


Zavrieť