JEDEN DOBRÝ MUŽ

Hudba: R. Slatkovský/ Text: A. Dopirák

Po kvapkách steká dážď do stôp muža, čo dal svoj plášť
nepriateľom, aby ich prijal za svojich.

Refrén: S dôverou hľadíme na ten kríž
na drevo, čo lásku dáva
na tú tvár, čo má aj naše rysy.
Sklonení my vieme už,
že na kríži vlastne za nás visí
jeden dobrý muž.

Dážď náreku z našich sĺz vzal na plecia ten dobrý muž,
čo postavil z tej lásky chrám a dal ho všetkým nám.

Refrén.....

My čušíme a jej nám ľúto je ťažké nájsť v sebe puto
čo nás spája s mužom tým, za nás ukrižovaným.

Refrén......


Zavrieť